Wednesday, March 3, 2010

contoh soalan kemahiran berfikir EDU 3043

EDU 3043 Kemahian Berfikir
Contoh soalan

1. Pada zaman dahulu, bumi ini dikatakan empat segi, tetapi kini telah dibuktikan bumi ini adalah bulat. Pernyataan ini merupakan konsep berfikir, ditahap manakah kenyataan ini?
a) Perkembangan intlek
b) Proses penaakulan
c) Membentuk konsep
d) Memahami fenomena b

2. Ahmad terus membuat tugasannya tanpa membuat rujukan yang cukup diperpustakaan kerana ia kesuntukan masa. Kesilapan berfikir yang dilakukan oleh Ahmad
a) Terburu buru
b) Sempit
c) Kabur
d) Bercelaru a

3. Hj Abdullah telah memilih parti politik PAS untuk diundi nya dalam pilihanraya setelah dua kali dia mendengar ceramah anjuran PAS. Kesilapan berfikir yang diamalkan oleh Hj Abdullah
a) Terburu buru
b) Sempit
c) Kabur
d) Bercelaru b

4. Ah Moi telah mendapati epalnya jatuh kebawah bukannya naik keatas setelah terlepas dari tangannya ditingkat empat flatnya. Apakah konsep berfikir yang dialami oleh Ah Moi?

a) Perkembangan intlek
b) Proses penaakulan
c) Membentuk konsep
d) Memahami fenomena d

5. Mendifinasikan pemikiran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain. Siapa yang berkata demikian
a) Bloom
b) Presseisen
c) Ruggerio
d) Chaffee d

6. Tumpuan terhadap TUJUAN dan MATLAMAT dan individu mempunyai keupayaan mengawal proses. Ini merupakan kenyataan;
a) Bloom
b) Presseisen
c) Ruggerio
d) Chaffee c

Untuk soalan 7 - 10, rujuk kenyataan dibawah;
Bloom (1956) telah mengkategerikan domain kognitif kepada enam aras;
i)…………….
ii)……………
iii)…………….
iv)…………….
v) Sintesis
vi) …………….

7. i) adalah
a) Kefahaman b) Pengetahuan c) Aplikasi d) Analisis b

8. Apakah maksud warna biru pada awak?. Diaras manakah soalan ini bersesuaian dengan Taksonomi Bloom
a) i
b) ii
c) iii
d) vi b

9. Benarkah kura kura memenangi perlawanan dengan arnab? Soalan ini berada di aras mana dalam taksonomi tersebut
a) i
b) ii
c) iii
d) vi d

10. Bagaimanakah untuk mengekalkan kemenangan BN pada pilihan umum ke 13 nanti? Soalan ini berada diaras;
a) i
b) ii
c) iii
d) iv c

11. Domain Afektif menekankan kepentingan elemen elemen berikut, kecuali;
a) Perasaan
b) Kecerdasan
c) Kepercayaan
d) Keyakinan diri b

12. Mutu telah ikut benyanyi bersama sama apabila mendengar lagu Negara Ku yang disiarkan oleh RTM. Kategeri domain manakah yang Mutu ikuti mengikut domain Krathwohl (1964)
a) Penerimaan
b) Tindak balas
c) Menyelaras sistem nilai
d) Mengamal sesuatu mengikut system nilai yang kompleks b

13. Allif maseh tidak menggerakkan keretanya semasa lampu merah ditrafik light ketika dia merayau rayau di Bandar KL, meskipun jam sudah 3 pagi dimana keadaan ketika itu adalah tersangat lengang (sunyi). Dikategeri manakah pengamalan yang ditunjukkan oleh Allif?.
a) Penerimaan
b) Menilai
c) Menyelaras system nilai
d) Mengamal sesuatu mengikut system nilai yang kompleks d

14. Mayer & Dalovey (1993) mengkategerikan EQ kepada 6 domain. Domain ke 3 ialah;
a) Kerjasama
b) Timbang rasa
c) Perhubungan
d) Kesedaran Kendiri b

15. Domen ke5 dalam kategeri EQ Mayer ialah
a) Kerjasama
b) Timbang rasa
c) Perhubungan
d) Kesedaran Kendiri a

16. Goleman (1995) menyatakan EQ terdiri daripada beberapa faktor. Faktor manakah yang menjadi matlamat Goleman?
a) Memahami emosi sendiri
b) Memotivasikan diri
c) Menyedari emosi orang lain
d) Mengendalikan hubungan dengan orang lain d

17. Beyer (1992) telah mengemukakan model ‘Functional Thinking’ yang mengandungi 4 lingkaran. Lingkaran kedua ialah;
a) Menyelesaikan masalah
b) Pemikiran krtis dan kreatif
c) Mengingat dan menyimpan fakta
d) Memproses dan penaakulan a

18. Setelah menyemak kembali tugasannya, Ali mendapati beberapa kesilapan telah berlaku dan cuba untuk memperbaikinya. Diperingkat aplikasi manakah Ali laku kan dalam proses metakognisi.
a) Perancangan
b) Pengkonsepan
c) Penaksiran
d) Penaakulan b

19. Ciri ciri dakwaan dalam kemahiran berfikir ialah, kecuali;
a) Ayat ayat peryataan
b) Kretiviti
c) Nilai kebenaran
d) Bahasa yang difahami b

20. Yang manakah penyataan tersebut boleh dianggap dakwaan
a) Ringan tangan berat perut
b) Ana, anta, anti, antu….
c) Ali seorang pemuda yang pendek
d) Kelihatannya awak mengantuk d


1) Ahmad seorang yang mudah didekati, bersikap rendah diri dan tidak pemarah, diaseorang yang hebat dalam sukan. Mengikut Teori HBDI, Ahmad tergolong dalam hemesfera ?
a) A
b) B
c) C
d) D c
2) Suriani sentiasa mengalir air mata kesedihan bila menonton siri talevisyen yang menayangkan cerita yang sedih. Mengikut teori yang diperkenalkan oleh Ned Hurmann, Suriani tergolong dalam hemesfera?
a) A
b) B
c) C
d) D d
3) Ah Chong meneliti keseluruhan fakta yang dibentang kepadanya sebelum membuat keputusan bahawa Ahmad hanya memperolehi RM 3000.00 daripada pelaburannya. Berdasarkan kepada kenyataan tersebut, Ah Chong telah menggunakan hemesfera sebelum membuat keputusan.
a) A
b) B
c) C
d) D d
4) Otak terdiri daripada empat bahagian yang dipanggil Lobes, Fungsi pendengaran, kawalan emosi dan tingkahlaku dikawal oleh lobes;
a) Occipital Lobe
b) Frontal Lobe
c) Temporal Lobe
d) Parietal Lobe c
5) Pentaakulan dan ingatan dikawal oleh lobes;
a) Occipital Lobe
b) Frontal Lobe
c) Temporal Lobe
d) Parietal Lobe d
6) Datuk Ahmad Nawab adalah seorang penggubah lagu terkenal Tanah Air. Mengikut Teori Kajian Split-Brain, beliau tergolong dalam kategeri hemesfera;
a) Otak kiri sebelah atas
b) Otak kanan sebelah bawah
c) Otak kiri
d) Otak kanan d
7) Mamat pada kebiasaannya membuat keputusan secara bercelaru, sedangkan Abu membuat sesuatu keputusan secara sistematik. Mengikut Sperry (1965), Abu menggunakan hemisfera;
a) Otak kiri sebelah atas
b) Otak kanan sebelah bawah
c) Otak kiri
d) Otak kanan c
8) Untuk menjadi seorang ahli politik yang berkesan, seseorang itu hendaklah menguasai pemikiran yang baik, mengikut Teori HBDI, hemesfera manakah yang amat sesuai untuk ahli politik tersebut
a) A
b) B
c) C dan D
d) Kesemua diatas d
9) Mengikut Teori Otak Triune, otak dibahagi kepada;
a) Dua lapisan
b) Tiga lapisan
c) Empat lapisan
d) Lima lapisan c
10) Lapisan yang mengawal dan melakukan aktiviti intelek mengikut Teori Otak Triune ialah
a) Limbik
b) Neokorteks
c) Reptilian kompleks
d) Hoki b
11) Ahmad menjalinkan percintaan dengan Aminah, mereka berdua menggunakan sistem otak yang mana mengikut Paul Mac Clean?
a) Limbik
b) Neokorteks
c) Reptilian kompleks
d) Hoki a
12) Dengan menggunakan instrument…….boleh membantu individu mengenalpasti kecenderongan gaya berfikir dan belajar.
a) HOKI
b) HOKA
c) HBDI
d) LOBE c
13) Mengawal tindakan secara refleksi, mengikut Teori Otak Triune ianya berada di….otak;
a) Serembram
b) Tengah
c) Pangkal
d) Hemesfera A c
14) Untuk mendapat keputusan yabg baik, mengikut Teori gelombang otak, seseorang itu perlu berada di,
a) Beta
b) Alfa
c) Theta
d) Delta a
15) Ali memandu keretanya dengan laju apabila mendapat tahu ibu nya sakit tenat, gelombang otak Ali berada di paras;
a) 1 – 3
b) 4 - 7
c) 8 – 17 d) 17 – 39 d

No comments:

Post a Comment